Kurz – Řízení ESF projektů

Cílem kurzu je seznámit účastníky se všemi kroky vedoucími k úspěšné realizaci projektu, a to od samotné tvorby projektové žádosti, přes financování a monitorování projektu. Vzhledem k odlišnosti požadavků u jednotlivých operačních programů je školení zaměřeno dle požadavků klienta projektů na OP Zaměstnanost nebo přímo konkrétní projekt.

Pro úspěšné projekty v rámci ESF (Evropských strukturálních fondů) je nutné znát komplexní metodiku daného operačního programu.

Obsahová náplň

 • Úvod do problematiky řízení projektů
 • Projektová žádost a její jednotlivé části
 • Vymezení činností před zahájením realizace projektu
 • Realizační tým projektu (vč. kompetencí, úkolů, zodpovědnosti)
 • Příprava plánu realizace klíčových aktivit
 • Harmonogram projektu
 • Monitorování projektu/Zprávy o realizaci projektu
 • Změny v průběhu realizace projektu
 • Základy finančního řízení projektu
 • Publicita projektu
 • Portál IS KP – praktická část
 • Nejčastější chyby při realizaci projektu

Vstupní požadavky

Školení je určeno pracovníkům, kteří mají na starosti řízení a administrativu projektů financovaných z operačních programů ESF.

Metodika

Interaktivní výklad, případová studie.

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu Řízení ESF projektů.

Přihlaste se na kurz Řízení ESF projektů

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
  Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  Profesní křižovatky - panáček
  Metoda logického rámce
  Jóga smíchu aneb SMÍCH JAKO LÉK NA VŠECHNO
  Menu