PROJEKTY

Informace o našich realizovaných projektech

Neděláme rozdíl 

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000703

Profesní křižovatky, z.ú. na základě zkušeností s prací s cílovou skupinou (CS) menšin (romské a vietnamské) ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) s partnerem a aktéry předkládá řešení formou programu, zaměřeného na posílení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti těchto velmi ohrožených osob na trhu práce, většinou i s nízkou kvalifikací. V rámci projektu je plánována podpora této CS formou řešení zvýšení kvalifikace, motivací pro trh práce a tréninková místa vč. nabídek na zaměstnání, a to při nasazení mentorů a dalších odborníků.

 

Datum zahájení: 01.07.2023
Předpokládané ukončení projektu: 30.06.2025

Menu