Manažerské styly řízení se zaměřením na age management

Kurz je dílčí částí série kurzů s názvem Manažer se zaměřením na age management. Je možné absolvovat seminář samostatně i v návaznosti na ostatní kurzy.

Cílem těchto kurzů je pochopit, rozumět, dát jiný pohled na jiný způsob řízení lidí s ohledem na věkovou diverzifikaci a naučit manažery jednat tak, aby se jeho tým navzájem toleroval, akceptoval a spolupracoval bez důrazu na rozdílný věk.

Každý z těchto kurzů je založen na aktivním procvičováním a řešením případů z praxe, aby si absolvent odnesl co nejvíce praktických zkušeností a dovedností.

Obsahová náplň

  • manažerské styly řízení s ohledem na věkovou diverzitu (age management) – řízení lidí a týmů (psychologické aspekty)
  • podstata řízení lidí a leadershipu v praktické aplikaci
  • posílení přirozené autority u svých podřízených, principy budování autority
  • efektivní delegování jako nástroj pro vedení lidí a podpora aktivizace

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu Manažerské styly řízení se zaměřením na age management

nebo

Certifikát o absolvování kurzu Manažer se zaměřením na age management.

Přihlaste se na kurz Manažerské styly řízení se zaměřením na age management

Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
Profesní křižovatky - panáček
Age management ve firemní praxi
Mezigenerační komunikace v týmu a podávání zpětné vazby
Menu