Age management ve firemní praxi

Vzhledem k nezvratným proměnám demografického vývoje, které se čím dál zřetelněji promítají do procesu řízení a práce s lidmi si musí manažeři rozvíjet své kompetence, které jim pomohou řídit diverzifikované týmy až tří generací.

Manažeři by měli umět reagovat na požadavky věkové skladby týmů a pracovat s faktory, které ovlivňují pracovní život jednotlivce každé generace. Měli by si uvědomit, že věk při pracovním uplatnění hraje velkou roli. Každá generace má své priority, motivaci, pracovní návyky a životní styl. Tento workshop je určen pro všechny manažery organizací a firem, kteří se chtějí dozvědět více o age managementu pro jejich další práci.

Obsahová náplň

 • Věková diverzita týmu, týmové role s ohledem na věk, vytváření vztahů v rámci spolupráce v týmu, generace Baby boomers,  X, Y a Z
 • Manažerské styly řízení s ohledem na age management, řízení s ohledem na věkovou diverzitu
 • Vedení lidí a věkově diverzifikovaného týmu, multigenerační pracoviště
 • Komunikace jako nejdůležitější nástroj moderního řízení a sociálně odpovědného jednání

Vstupní požadavky

Workshop je určen především pro manažery organizací a firem.

Metodika

Facilitační metody využívající zkušenosti účastníků.

Výstupní doklad

Certifikát o absolvování workshopu.

Přihlaste se na kurz Age management ve firemní praxi

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
  Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.
  Profesní křižovatky - panáček
  Profesní seniorita ®
  Manažerské styly řízení se zaměřením na age management
  Menu